Klachtenreglement

Home  /  Contact  /  Klachtenreglement

Klachtenreglement

Een klachtenfunctionaris (van Quasir),
Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil
NIBIG registratie 526747, via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil).

Via Quasir/Zorggeschil is er een een klachtenfunctionaris en een plek waar je met een klacht naartoe kunt. Als de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. Je kunt dat met deze link in gang zetten.

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook
mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden
zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij
bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik
je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van
verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de
bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – je te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij
Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om
bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de
website van Zorggeschil.

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn
praktijk zal gelden vind je op de website van Quasir.
De geschillenregeling van Zorggeschil zal je in de voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.